Zespół Szkół w Niećkowie

Rada rodziców

Klasa Nazwisko i imię Stanowisko
2Ż T Kłubowicz Jarosław przewodniczący
2MR T Jaczyńska Bogumiła z-ca przewodniczącego
1TŻ T Łagodzińska Beata z-ca przewodniczącego
4MRa T Wojsław Elżbieta członek
4MRb T Komosińska Marzena członek
4E T Zielińska Joanna członek
4I T Jankowska Angelika członek
3Ma T Brzozowski Mariusz członek
3Ż T Wiśniewska Grażyna członek
3E T Zieliński Andrzej członek
1MRiA T Trzonkowska Krystyna członek
1MRiA T Rogowska Małgorzata członek
1MRiA T Polińska Małgorzata członek