Zespół Szkół w Niećkowie

Rada rodziców

Klasa Nazwisko i imię Stanowisko
3TMR
Jaczyńska Bogumiła przewodniczący
2TŻ
Beata Łagodzińska z-ca przewodniczącego
1TMRiA
Wróblewski Ryszard skarbik
1TI
Chilińska Magdalena członek
1TE
Borusiewicz Jadwiga członek
1TE
Grabowska Jolanta

członek

1TMRiA
Bugnacka Anna członek
1TMRiA
Rąg Krzysztof członek
2TE Wołkowska Halina członek
2TE Syłakowska Agnmieszka członek
2TMRiA
Trzonkowska Krystyna członek
2TMRiA Rogowska Małgorzata członek
2TMRiA Polińska Małgorzata członek
3TMR Jarząbek Zdzisław członek
3TMR
Wileńska Teresa członek
3TŻ
Kłubowicz Jarosław członek
3TE
Bagińska Agnieszka członek
4TE
Komosińska Elzbieta członek
4TE
Zieliński Andrzej członek
4TI
Szkraba Anna członek
4TŻ
Dobrzycka Renata członek
4TŻ Jabłońska Barbara członek
4TŻ Wiśniewska Grażyna członek
4TMR“A“
Wasilewska Bożena członek
4TMR“A“ Bieńkowska Alina członek
4TMR“A“ Rąg Agnieszka członek