Zespół Szkół w Niećkowie

Rada rodziców

Klasa Nazwisko i imię Stanowisko
3TMRiA
Jaczyński Grzegorz przewodniczący
3TE
Dylewski Wojciech z-ca przewodniczącego
2TMRiAP
Syłakowska Agnieszka sekretarz
4TMRiA
Wróblewski Ryszard skarbnik
4TE Borusiewicz Jadwiga członek
2TMRiAG Kisielewska Małgorzata członek
2TEG Konopka Beata członek
2TŻG Sobolewska Renata członek
2TIP Gardocka Danuta członek
2TEP Skrodzki Robert członek