Zespół Szkół w Niećkowie

Rada rodziców

Klasa Nazwisko i imię Stanowisko
1TMRiA T Jaczyński Grzegorz przewodniczący
1TE T Dylewski Wojciech z-ca przewodniczącego
2TE T Grabowska Jolanta sekretarz
2TMRiA T Wróblewski Ryszard skarbnik
3MRiA T Sulewska Bogusława członek
3TE T Syłakowska Agnieszka

członek

4TŻ T Kłubowicz Jarosław członek
4TMR T Jaczyńska Bogumiła członek