Zespół Szkół w Niećkowie

Rada rodziców

Klasa Nazwisko i imię Stanowisko
2TMRiA
Jaczyński Grzegorz przewodniczący
2TE
Dylewski Wojciech z-ca przewodniczącego
1TMRiAP
Syłakowska Agnieszka sekretarz
3TMRiA
Wróblewski Ryszard skarbnik
4MRiA
Sulewska Bogusława członek
4TŻ
Łagodzińska Beata

członek

3TE Borusiewicz Jadwiga członek
1TMRiAG Kisielewska Małgorzata członek
1TEG Konopka Beata członek
1TŻG Sobolewska Renata członek
1TIP Gardocka Danuta członek
1TEP Skrodzki Robert członek