Zespół Szkół w Niećkowie

Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

MARCIN WRÓBLEWSKI KL. IV TMRa  (PRZEWODNICZĄCY)
AGNIESZKA LADZIŃSKA KL. III TŻ (Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO)

KRAUJUTOWICZ KAROLINA KL. I TŻ
GUTOWSKI MARCIN KL. I TMR
CIMOCHOWSKI KAMIL KL. II TE
KUPIECKA WIKTORIA KL. II TE
DANOWSKI RAFAŁ KL. II TMR
WESOŁOWSKA MAGDALENA KL. II TE
MODZELEWSKI MARIUSZ KL. IV TI
OPIATOWSKI KRZYSZTOF KL. IV TMRa
CHROSTOWSKI RAFAŁ KL. IV TMRb

OPIEKUN SU: IZABELA NIKLIŃSKA