Zespół Szkół w Niećkowie

Kadra internatu

Kadra pedagogiczna Internatu Zespołu Szkół w Niećkowie

Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Bogdan

mgr Zofia Gede – wychowawca, opiekun grupy IV

mgr Elwira Kołaczyńska – Bogdan – wychowawca, opiekun grup II i III

mgr Elżbieta Ptak – wychowawca, opiekun grupy I

mgr inż. Barbara Sulewska - wychowawca

mgr Monika Wiśniewska – wychowawca