Zespół Szkół w Niećkowie

Kadra internatu

Kadra pedagogiczna Internatu Zespołu Szkół w Niećkowie

Kierownik: mgr Elwira Kołaczyńska – Bogdan, opiekun grupy II

mgr Karol Krępczyński – wychowawca, opiekun grupy III

mgr Elżbieta Ptak – wychowawca, opiekun grupy IV

mgr inż. Barbara Sulewska - wychowawca

mgr Monika Wiśniewska – wychowawca, opiekun grupy I