Zespół Szkół w Niećkowie

Kadra internatu

Kadra pedagogiczna Internatu Zespołu Szkół w Niećkowie

Kierownik: mgr inż. Arkadiusz Bogdan

mgr Monika Wiśniewska – wychowawca grupy I

mgr Kołaczyńska – Bogdan Elwira – wychowawca grupy II

mgr Zofia Gede – wychowawca grupy III

mgr Elżbieta Ptak – wychowawca grupy IV