Zespół Szkół w Niećkowie

Młodzieżowa Rada Internatu

Rok szkolny 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY

Konrad Mierzejewski – II TI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Krzysztof Makarewicz - II TMRiA

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Katarzyna Faltyn - III TŻiUG

Wioleta Grzymkowska - II TE

Kamil Grzeszczyk - I TMRiA

Karol Łepkowski - I TI