Zespół Szkół w Niećkowie

Młodzieżowa Rada Internatu

Rok szkolny 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY

Konrad Mierzejewski – III TI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Mikołaj Orzechowski - I TMŻiUGg

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Krzysztof Makarewicz - III TMRiA

Wiktoria Górska - I TIg