Zespół Szkół w Niećkowie

Kontakt

Dyrektor Szkoły – mgr Dariusz Koniecko

Wicedyrektor Szkoły –  mgr Bożena Sokołowska

 

Adres Kontaktowy: Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn

Telefon/Fax: 862725174

E-mail :nieckowo@poczta.onet.pl