Zespół Szkół w Niećkowie

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego - wypoczynek. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 10.07.2018 r.