Zespół Szkół w Niećkowie

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego – wypoczynek. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 30.06.2017 r.

WNIOSEK