Zespół Szkół w Niećkowie

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie informuje możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na dofinansowanie do wypoczynku letniego.
Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021 r.