Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

15
listopad
2017
Bartosz Wiśniewski stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W dniu 15.11.2017r. w 2 LO w Białymstoku z rąk wicekurator Bożeny Dzitkowskiej najlepsi uczniowie podlaskich szkół odebrali stypendia. Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen; wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.