Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

30
maj
2018

W ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, która odbywa się pod hasłem „Czytanie Łączy”, reprezentanci Policyjnej Klasy Mundurowej naszej Szkoły: kadet Izabela Gąska i kadet Zuzanna Zamojska wraz z opiekunem klasy mundurowej młodszym instruktorem Elwirą Kołaczyńską – Bogdan odwiedzili najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie, a mianowicie klasę 0 „a” Małgorzaty Łepkowskiej i klasę I „a” Teresy Galińskiej. Iza, Zuzanna i Pani Elwira czytały uczniom w każdej z wymienionych klas wiersze m.in. Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza i Władysława Bełzy. Utwory naszych polskich pisarzy rozbawiły najmłodszych słuchaczy, ale były też momenty gdy w skupieniu słuchali i recytowali utwory, które zna każdy z nas np. „Katechizm polskiego dziecka” zaczynający się od słów: „(…) kto Ty jesteś?”. Pani Elwira przybliżyła też dzieciom zasady jakie przyświecają służbie policyjnej. Dzieci złożyły solenną obietnicę, że odwiedzą w przyszłości naszą Szkołę i uczących się tam przyszłych policjantów i policjantki.

Galeria pod linkiem TUTAJ