Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

08
maj
2018

”PO DOŚWIADCZENIE DO WŁOCH”

W Zespole Szkół w Niećkowie zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursach przygotowujących do wyjazdu na staże. Były to zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego oraz kulturowego.

Po zakończeniu zajęć została wyłoniona grupa 40 uczniów z klas technikum o specjalnościach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik informatyk, która wyjedzie na 2-tygodniowe staże zawodowe do Włoch do miasta Spoleto w prowincji Perugia. Pierwsza grupa wyjedzie już w czerwcu a następna w lipcu 2018r. W ramach projektu przewidziano również zwiedzanie Rzymu.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzyma certyfikat wystawiony przez organizację partnerską z Włoch oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wynoszą 69339 Euro (około 298608 zł)