Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

27
sierpień
2020

Informacja o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Informacja o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego
w dniu 01 września 2020 roku

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce nie rozpoczniemy nowego roku szkolnego, jednym wspólnym uroczystym apelem.


Spotkanie całej Rady Pedagogicznej odbędzie się tylko z uczniami klas pierwszych o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej.

 

Szczegółowy harmonogram inauguracji nowego roku szkolnego przedstawia się następująco.

 

Godzina 8.00 – spotkanie uczniów klas drugich z Wychowawcami
w podanych niżej salach lekcyjnych

 

KLASY drugie

Absolwenci Szkoły Podstawowej

Klasa

Wychowawca

nr sali

2 TIp

mgr inż. Arkadiusz Bogdan

27

2 TE/TŻiUGp

mgr Monika Wiśniewska

14

2 TMRiAp

 inż. Andrzej Nitkowski

20

Absolwenci Gimnazjum

Klasa

Wychowawca

nr sali

2 TI/TŻiUGg

mgr Wiesława Szczesik

19

2 TEg

mgr Ewa Hanc

15

2 TMRiAg

mgr Agnieszka Gardocka

16

 

Godzina 9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej,
po którym nastąpi spotkanie z Wychowawcą w salach lekcyjnych

 

 

KLASY pierwsze

Klasa

Wychowawca

nr sali

1 TI/TE

mgr Bożena Sokołowska

6

1 TMRiA/TŻiUGp

mgr Gabriela Płochocka

4

 

Godzina 10.00 – spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych
z Wychowawcami w podanych niżej salach lekcyjnych

 

KLASY trzecie

Klasa

Wychowawca

nr sali

3 TMRiA

mgr Dariusz Doliwa

14

3 TE/TI

mgr Marlena Chylińska - Zalewska

27

 

KLASY czwarte

 

Klasa

Wychowawca

nr sali

4TE/TI

mgr Urszula Kraujutowicz

19

4 TMRiA

mgr Artur Ciepliński

20