Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

08
listopad
2020

Nowe wyposażenie w naszej Szkole

Zespół Szkół w Niećkowie zostanie doposażony w dwa interaktywne, dotykowe 75 calowe monitory do wspomagania nauczania na lekcjach stacjonarnych i nauczania na odległość. Wbudowana w monitor aplikacja do prowadzenia spotkań i lekcji z poziomu Androida sprawia, że nie trzeba podłączać komputera, żeby móc przekazać swoją wiedzę.

Zakup monitorów był możliwy dzięki rządowemu programowi „Aktywna Tablica”.

Aktywna tablica to program rządowy zaplanowany na 2020 rok skierowany do szkół, którego celem jest rozwój kompetencji uczniów oraz nauczycieli, a także uzupełnienie infrastruktury szkolnej o nowe technologie informatyczne i komunikacyjne.

Dzięki programowi szkoła może zaopatrzyć się m.in. w tablicę interaktywną, interaktywne monitory dotykowe, głośniki oraz projektory. Program finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących.

Wysokość wsparcia finansowego może wynieść maksymalnie 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Szkoła otrzymała maksymalne wsparcie w kwocie 17 500 tys. zł.