Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

25
maj
2018

W piątek 25 maja 2018 uczniowie Zespołu Szkól w Niećkowie, kształcący się w zawodzie technik ekonomista mieli okazję wysłuchać niecodziennej lekcji prawa. Wykład wygłosił dla nich wybitny sędzia Pan Andrzej Konopka, który pojawił się w Niećkowie na specjalne zaproszenie Dyrektora Szkoły. Pan Andrzej to postać nietuzinkowa, zarówno ze względu na funkcje, które sprawował w hierarchii prawniczej jak również odznaczenia, którymi został uhonorowany.

Od 1990 do 1994 jako przedstawiciel sędziów wchodził w skład Krajowej Rady Sądownictwa. W 1993 został powołany na sędziego Sądu Najwyższego. Ponownie w KRS zasiadał w latach 1996–1998 jako osoba powołana przez prezydenta RP. Orzekał w SN do czasu przejścia w stan spoczynku, pełniąc później do 2007 obowiązki rzecznika dyscyplinarnego w tym sądzie.

W 2005 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który jest drugim w hierarchii ważności polskim odznaczeniem państwowym.

Pan Andrzej przedstawił naszym uczniom ścieżki kariery w zawodach prawniczych, cienie i blaski pracy w sądzie oraz najtrudniejsze i najbardziej nietypowe sprawy, które rozstrzygał. Całości wypowiedzi Pana Andrzeja towarzyszyło żywe zainteresowanie słuchaczy, którzy dociekliwymi pytaniami drążyli najbardziej interesujące ich kwestie. Na każde kierowane pod swoim adresem pytanie Pan Sędzia odpowiadał spokojnie, klarownie, a czasem również z dużą dozą humoru.

Wysłuchanie słów wypowiadanych przez tak znamienitego gościa w oparciu o własne doświadczenia zawodowe było dla naszych uczniów pouczającym i  niezapomnianym doświadczeniem.