Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

01
listopad
2018

Projekt „Śladami Bohaterów”

W poniedziałek 22 października w Białostockim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowejnastąpiło podsumowanie kolejnej edycji projektu edukacyjnego  „Śladami Bohaterów – szlakiem walk o Niepodległą”. Cały projekt składał się z dwóch spotkań edukacyjnychuczniów z pracownikami IPN - u, wyjazdu edukacyjnego oraz jego podsumowania. Dzięki przychylności Zarządu Powiatu Grajewskiego poprzez jego dofinansowanie,w bieżącym roku szkolnym nasz powiat mogło reprezentować po dwóch uczniów z każdej szkoły ponadgimnazjalnej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV TE – Adrianna Koniecko oraz Natalia Jabłońska.

Głównym etapem projektu była wycieczka na Litwę, Łotwę i Białoruś w dniach 17 – 22 września 2018 r., gdzie uczniowie mieli możliwość odwiedzenia miejsc związanych ześladami walki o niepodległość Polski w latach 1914 – 21. Odwiedzono miejscowości z którymi związany był Józef Piłsudski (np.Zułów, Pikieliszki, Wilno), miejsca ważne z punktu widzenia walk oręża polskiego (np. Brześć, Wołkowysk, Grodno) oraz oddano należną cześć poległym i spoczywającym na wielu cmentarzach żołnierzom polskim (np. Krwawy Bór, Baranowicze). Poza tym uczniowie poznawali historię Polski na Kresach Wschodnich w czasie zwiedzania np. Nowogródka, Nieświeży, Kobrynia – są to miejsca z którymi związani byli również wielcy Polacy: Adam Mickiewicz, Romuald Traugutt, Eliza Orzeszkowa. W kilku miejscach (np. Dyneburg, Wołkowysk) zaplanowano również spotkania z miejscowymi Polakami.

Serdeczne podziękowania należą się dla wszystkich osób, które zaangażowały się w realizację projektu oraz naszych uczennic za godne reprezentowanie szkoły.

Koordynator projektu: Dariusz Doliwa

Galeria fotografii dostępna TUTAJ.