Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

02
wrzesień
2019

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2019r.

Klasa III w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - Kwalifikacja M.03 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - 100%
Klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - Kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów - 100%
Klasa II w zawodzie technik ekonomista - Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - 82%
(część praktyczna 100%)
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 84%
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - 100%

Gratulujemy!!!