Zespół Szkół w Niećkowie

Aktualności

16
październik
2020

Zasady obowiązywania nauczania hybrydowego

Zajęcia w szkole odbywają się na przemian w jednym tygodniu w szkole w drugim zdalnie. Za wyjątkiem zajęć praktycznych, które zawsze będą realizowane w sposób stacjonarny w szkole. Od 19.10.2020 do 23.10.2020 r. na zdalne nauczanie zostają skierowane klasy drugie, pozostałe klasy uczą się stacjonarnie, w drugim tygodniu od 26.10.2020 r. do 30.10.2020 r. klasy drugie uczą się stacjonarnie, natomiast pozostałe klasy przechodzą na nauczanie zdalne. Mieszkańcy Internatu nie muszą opuszczać Internatu w trakcie przypadającego dla ich klasy tygodnia zdalnego, mogą odbywać zdalne nauczanie mieszkając w Internacie za zgodą Pani Kierownik Internatu.